Η LP SUPPORT έχει αναγνωριστεί ως ο ηγέτης στην κατηγορία αθλητιατρικής τεχνικής – προστατευτικής ένδυσης, και έχει τύχει θετικής υποδοχής από τους επαγγελματίες του αθλητισμού. Ξεκινώντας με πάθος για τον αθλητισμό, για περισσότερα από 20 χρόνια, η LP είναι η πιο ευρέως χρησιμοποιούμενη και προτεινόμενη μάρκα προστατευτικού εξοπλισμού σε περισσότερες από 60 χώρες.